pko bp ubezpieczenie

W latach 2002 – 2008 pracował w Grupie Aviva na stanowiskach menedżerskich w pionie finansów. Finalnie jako dyrektor finansowy Aviva Polska, spółki dystrybucyjnej Grupy Aviva, był odpowiedzialny również za proces budżetowania i kontroli kosztów. Od 2008 do 2013 r., pełnił funkcję dyrektora Departamentu Planowania i Kontroli w Axa, a od 2013 r.

  1. Bank jest agentem ubezpieczeniowym, a ochronę zapewnia PKO Towarzystwo Ubezpieczeń.
  2. Odpowiada za sprzedaż, dystrybucję i marketing.Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
  3. Został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu.
  4. Ubezpieczenie chroni na wypadek szkody wyrządzonej przypadkowo przez ubezpieczonego innej osobie Działa również w przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta domowe.

Ubezpieczenie PKO Dom jest oferowane przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA dla klientów PKO Banku Polskiego i PKO Banku Hipotecznego. Bank jest agentem ubezpieczeniowym, a ochronę zapewnia PKO Towarzystwo Ubezpieczeń. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia PKO Moto, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Z PKO Ubezpieczenia związany od 2015 r.

Ubezpieczenie samochodu w kilku prostych krokach

Na wysokość składki ubezpieczeniowej wpływa wiele czynników np wysokość sumy ubezpieczenia, wybrany pakiet oraz ubezpieczenia dodatkowe, na które się zdecydujesz. Jest związany z PKO Ubezpieczenia, gdzie na stanowisku dyrektora Departamentu IT jest odpowiedzialny za definiowanie kierunków transformacji technologicznej oraz za rozwój ekosystemu IT dla spółek ubezpieczeniowych, w tym za wdrożenie i utrzymanie kluczowych systemów, jak i  bezpieczeństwo IT. Powołany na stanowisko członka zarządu spółek życiowej i majątkowej. Był członkiem zarządu PKO Ubezpieczenia. Został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu.

pko bp ubezpieczenie

Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2023 r., po zapoznaniu się z wynikami samooceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego, oceniła, że Zasady są przestrzegane w przyjętym do stosowania zakresie, w tym z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki. Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2022 r., po zapoznaniu się z wynikami samooceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego, oceniła, że Zasady są przestrzegane w przyjętym do stosowania zakresie, w tym z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki. Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r., po zapoznaniu się z wynikami samooceny stosowania przez Spółkę https://www.dowjonesrisk.com/is-it-metals-year-after-all/ Zasad Ładu Korporacyjnego, oceniła, że Zasady są przestrzegane w przyjętym do stosowania zakresie, w tym z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki. („Spółka”) niniejszym oświadcza, iż przyjęło do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku („Zasady”), z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki. PKO Bank Polski działa jako agent ubezpieczeniowy, a szczegółowe informacje dotyczące pełnomocnictwa są zawarte w sekcji „Pokaż pliki do pobrania”. PKO Bank Polski działa jako agent ubezpieczeniowy, a szczegółowe informacje dotyczące pełnomocnictwa są zawarte w sekcji „Pliki do pobrania”.

Poznaj nasz program podwójnej ochrony PKO Inteligentny dom

W latach 2015 – 2016 był członkiem zarządu spółki majątkowej. Został ponownie powołany na stanowisko członka zarządu spółki majątkowej i dodatkowo spółki życiowej. Jest RBA i jego wpływ na Aussie odpowiedzialny za obszar finansów, a także aktuariat, wycenę produktów oraz likwidację szkód i świadczenia. Posiada 23-letnie doświadczenie w sektorze ubezpieczeń.